Latvijas Arhitektu savienība

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) dibināta 1945. gadā kā Latvijas padomju Arhitektu savienība, un tā bija
PSRS Arhitektu savienības sastāvdaļa. LAS biedru skaits – 88, no tiem
trešā daļa no Krievijas iebraukušie arhitekti. LAS darbojās
pilsētbūvniecības, dzīvojamo un sabiedrisko ēku, lauku arhitektūras,
ainavu arhitektūras, rūpniecības arhitektūras, arhitektūras pieminekļu
un vēstures, interjera dizaina, arhitektūras teorijas, kritikas un
propagandas sekcijas, kā arī konkursu, kultūras un audzināšanas un jauno
arhitektu komisijas.

https://www.latarh.lv/vesture/

1 saistītas personas