Latviešu izglītības biedrība

1908. gadā tiek nodibināta Latviešu Izglītības biedrība, kas īsā laikā izvēršas par mērķtiecīgu latviešu nacionālās skolas izveidotāju. (1918. gadā) Atradās agrākajā Ķeniņu skolas namā Tērbatas ielā 15/17.

Biedrības priekšnieks no 1908. līdz 1938. gadam – ārsts, žurnālists, sabiedrisks darbinieks Ādams Butuls.

1908. gadā izveidota Dāmu komiteja, kas 1911. gada 21. februārī mainīja nosaukumu, kļūstot par Biedreņu komiteju.

1913. gadā Latviešu izglītības biedrība iegādātas Grāves muižiņas kompleksu un šo īpašumu nosauca par Saules dārzu, jo dārza teritorijā ir atradies saules pulkstenis. Dārzs tika veidots kā bērnu un jauniešu sporta un atpūtas centrs, kas ātri iemantoja popularitāti.

Ādama Butuļa vadībā biedrība 1915. gadā Krievijas impērijas valdībai iesniedza lūgumu dibināt vispārējās vidējās izglītības iestādes ar latviešu mācību valodu, 1916. gada janvārī šāda atļauta tika saņemta.