Jēkabmiesta (Jēkabpils) sieviešu ģimnāzija

Jēkabmiesta sieviešu ģimnāziju nodibināja 1911. gadā pilsētas miertiesneša meita Klaudija Martinovna Karp. Iesākumā skolai savu telpu nebija, tāpēc tika īrētas divas ēkas – sarkano ķieģeļu māju uz tagadējās Brīvības un Zaļās ielas stūra un namu uz Zaļās un Pasta ielu stūra dienvidupusē. Pēc skolas nodibināšanas Klaudijas jaunkundzi drīz apprecēja bagātais rūpnieks un dzirnavu īpašnieks Less, kurš kā kāzu dāvanu savai sievaiuzbūvēja skolas vajadzībām lielu divstāvu korpusu – sarkanu ķieģeļu ēku (pašlaik Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vecā galvenā ēka). Skolas ēka tika uzbūvēta viena gada laikā uz smilšaina liela laukuma, uz kura pirms tam bija notikuši gadatirgi. Zemi celtniecībai Less bija ieguvis no pilsētas.

Pēc skolas ēkas atklāšanas audzēkņu skaits strauji pieauga. Skolā tika uzņemtas meitenesar priekšzināšanām pagastskolas līmenī. Mācību laiks skolā bija 7 gadi. Lai arī gada skolas maksa bija 70 rubļi, kas tolaik bija ievērojama summa, skolā audzēkņu netrūka. Skolu apmeklēja dažādu tautībumeitenes — vairāk krievietes, dažas vācietes, ebrejietes, arī latvietes, bet viņu bija salīdzinoši maz naudas trūkuma dēļ. Skolnieces valkāja formas kleitas zilā krāsā.

Skola kā privātā ģimnāzija pastāvēja līdz Pirmās brīvvalsts laikam, līdz Latvijas Republikas nodibināšanai.

1921./1922. mācību gadā šo ēku iegūst Jēkabmiesta Valsts vidusskola, pirmā reāltipa mācību iestāde apriņķī.

1 saistītas personas