Studenšu biedrība "Ziemeļniece"

Dibināta 1923. gadā. Ziemeļnieces goda filistri: Anna Rūmane-Keniņa, Dr. phil. M. Paļeviča, cand. phil. Z. Mauriņa, prof. A. Kirchenšteins, prof. K. Kudziņš, prof. V. Maldonis.