Pēterburgas Latviešu Labdarības biedrība

Pēterburgas Latviešu Labdarīgā (arī Labdarības) biedrība domājams izveidojas pēc Slāvu labdarīgās biedrības parauga, kurai pieder Pēterburgā dzīvojošie dažādu slāvu tautu pārstāvji, kas augstu vērtē savu tautu nacionālās intereses, Slāvu biedrību vada Vladimirs Lamanskis. Latviešu Labdarīgā biedrība dibināta 1878. gadā. Biedrības vadītāji: M.Remiķis, T.Ļesņikovs, A.Rode, adv. Brēdenfelds, S. Veilands, Ukstiņš, Jāzeps Vītols.

Pēterburgas Latviešu Labdarības biedrība pulcē Pēterburgā strādājošos un studējošos latviešus jau 19. gadsimta otrajā pusē, tiek rīkoti literāri un muzikāli vakari, īrē telpas Demidova šķērsielā. Biedrības darbā 1880.gados piedalās Vensku Edvarts, Jāzeps Vītols, Kažoku Dāvis, Jurjānu Andrejs, Stērstu Andrejs,Ludvigs Bētiņš, H.Visendorfs, gleznotāji Baumanis, Alksnis, Birnbaums, Rozentāls, Zariņš, Purvītis, Madernieks, Edv.Vītols u.c.

Pirmo biedrības kori izveido Andrejs Jurjāns, pastāv pāris gadus; kora darbību atjauno Vītols ap 1888. gadu, ap 80 dziedātāju. Koncerti Pavlovas zālē, pilsētas domē, Muižniecības sapulču zālē vai vācu amatnieku biedrības Palma zālē , recenzē arī vācu laikraksti Herold, Peterburger Zeitung.

"Pēterburgas tautiskās dzīves centrs bija Latviešu labdarīgā biedrība, kurā piedalījās nevien inteliģentie, bet arī mazāk izglītotie tautieši (..) Jāzeps Vītols savāca dziedātājus un nodibināja kori. Tas varen pacēla biedrības dzīvi un ienesa tanī jaunu kustību un rosību. Saviesīgajos vakaros atskanēja jaukas tautiskas dziesmas (..) kas izskanēja iz tautas dvēseles un tautiešus un visu sirdis iekustināja. Nodibinājās īpaša Dziedāšanas biedrība, bez koristiem - arī dziedātāji un labvēļi, mēģinājumiem telpas atvēl Pēterburgas Latviešu Jēzus draudzes namā."

Pēc: J. Sanders. Jāzepa Vītola Pēterburgas laikmets 1880-1918. Grām. Jāzeps Vītols. Raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados. Sast. Jēkabs Graubiņš. Latvju Grāmata, 1944, 169.-178.lpp.

1 saistītas personas