Latvijas Veterinārārstu biedrība

Vēsture līdz 1940. gadam (biedrība darbojas joprojām).

Biedrības statūti apstiprināti 1921. gada 29. jūnijā, kaut gan iniciatīva par biedrības nepieciešamību jau 1899. gadā. Baltijas Veterinārārstu biedrība dibināta 1905. gadā -aptver Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas veterinārārstus, priekšsēdētājs K.Kalniņš (1912. gadā), tobrīd 53 biedri, pēc Pirmā pasaules kara biedrība sairst, oficiāli likvidēta 1923. gadā.

Latvijas Veterinārārstu biedrības mērķi -aizstāvēt veterinārārstu saimnieciskās un tiesiskās vajadzības, veicināt paš- un kopdarbību, pašpalīdzību, profesijas godīgumu un darba apzinīgumu, rūpēties par izglītību, stiprināt valstiskumu, tautas vienības ideju, pētīt veterinārārstniecības jautājumus, vākt un apstrādāt materiālus par tiem utml. Kandidātus uzņem ar divu biedru ieteikumu, priekšsēdētāju uz vienu gadu ievēl pilnsapulce, kopā ar 4 citiem locekļiem izveido valdi. Biedrības sēdes neregulāras, pārsvarā Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā Pērnavas ielā vai fakultātē Kronvalda bulvārī. Biedra nauda sākotnēji 250 rubļu, 1936. gadā - 15 lati gadā. Sekmīgi sadarbojas ar Veterināro pārvaldi, vēlāk departamentu, ar armijas veterināro pārvāldi, ļoti ciešas saiknes ar LU Veterinārmedicīnas fakultāti, dekāni E.Paukulis, L.Kundziņš, V. Brencēns un R. Grapmanis, visi biedrības locekļi. 1921. gadā Latvijā 61 veterinārārsts, 1939. gadā - 190, biedrībā 1921. gadā - 50 un 1939. gadā - 158 ārsti. Pirmais priekšsēdis A.Pētersons, zirggopības docents, tomēr biedrības īstā izaugsme pēc 1925. gada V. Brencēna vadības laikā (1925-1938), sekmīgs sekretārs arī K. Bite. Biedrība sarīko divus Latvijas Veterinārārstu kongresus (iesp. 1921 un 1928); 1931 Baltijas Veterinārārstu kongress; dalība arī starptautiskās organizācijās un kongresos. Biedrību likvidē 1940. gada 14. decembrī, pēdējā sēde 22. XII, kā LPSR Veterinārārstu biedrību to atjauno 1957. gada 7. jūnijā, sākotnējais nosaukums kopš 1989. gada.

Biedrības fonds glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 1930.gadu otrajā pusē biedrības valde iegūst telpu Rīgā, Bīskapa gātē 1, t.54, bet ēka līdz mūsdienām nav saglabājusies.

No: A. Vīksna. Latvijas Veterinārārstu biedrība (1921-1940). Grām. Latvijas Veterinārārstu biedrība. Rīga, 2011.