K. Paucītis

Apgāda dibinātājs Kārlis Paucītis (1866–1919) 1901. gadā atver drukātavu un grāmatu pārdotavu Limbažos, Cēsu ielā, izdod laikrakstus, t. sk. reliģiskas ievirzes "Limbažu Ziņas", vēlāk – "Vienības Vēstnesi" un "Bērnu Draugu"; publicē arī praktisku padomu grāmatas un reliģiska satura apceres, izdod ap 25 grāmatas, autoru vidū – mācītājs Kārlis Beldavs.

1913.–1914. gadā firmas nosaukums "K. Paucītis un Ko".

20. gadsimta sākumā grāmatu un rakstāmlietu tirgotava Limbažos atrodas Baumaņu Kārļa laukumā 1.

1919. gadā Kārli Paucīti Valmierā nošauj lielinieki. Pēc viņa nāves darbību grāmatniecībā turpina atraitne Līze Paucīte (1870–1975). 30. gados firmu savā īpašumā iegūst dēls Jūlijs Paucītis (1901–1965), drukātava atrodas Limbažos, Burtnieku ielā 4, tajā strādā 12 burtliči. Jūlijs Paucītis izdod sēriju bērniem "Mazais grāmatnieks", A. Melnalkšņa grāmatas, tulkoto daiļliteratūru, periodiskus izdevumus, sēru lentas, dziesmu lapiņas u. tml. Uzņēmums pastāv līdz 1944. gadam, kad Jūlijs Paucītis emigrē uz ASV.

Avots: https://www.limbazubiblioteka.lv/novadnieki/paucitis_karlis/?a=P

1 saistītas personas