Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

Domājams, Ņujorkā dievvārdi izceļotājiem no Baltijas teikti jau 19. gs. beigās - vācu mācītāja S. Keila (Keyl) vadībā, vācu valodā, pēc vajadzības kādam baznīcēnam tos tulkojot latviski.Pirmo latviešu mācītāju darbība trīs posmos: 1. 1896-1917: mācītāji Hanss Rebane (1863-1911) un Eduards Jurevics, pieder pie Misūri sinodes; 2. 1914-1932: mācītāji Jānis Steiks un Pēteris Steiks, pieder pie sinodes, kas vēlāk pieslēdzas Apvienotai luterāņu baznīcai Amerikā; 3. 1898-1946: mācītājs Kārlis Podiņš, pieder presbiterāņu baznīcai, bet ne Amerikas luterāņu baznīcai, tomēr latviešiem notur luterāņu dievkalpojumus.

Pirmais latviešu luterāņu dievkalpojums notiek Ņujorkā vācu ieceļotāju ēkā "Lutherisches Pilger-Haus" 1896. gada 5. janvārī. 1896.gada 22. martā Rebane nodibina sv. Mateja draudzi Ņujorkā, dievkalpojumus notur vācu sv. Mateja baznīcā (Broom Street, Manhatanas dienvidos) reizi mēnesī.

Ņujorkas latviešu ev. lut draudze ir lielākā latviešu
sabiedriskā organizācija Ņujorkā un lielākā vietējā mēroga latviešu
organizācija ASV. Tajā darbojas divi mācītāji un diakons. Dievkalpojumi un citi
sarīkojumi notiek piecos draudzes novados - Garā salā (Long Island), Jonkeros
(Yonkers, NY), Ņūdžersijā (New Jersey), Bruklinā (Brooklyn, NY), un Džamaikā,
Kvīnsā (Jamaica, Queens, NY). Draudzei arī pieder lauku īpašums Ņujorkas
Katskiļu kalnos kur vasarā notiek bērnu nometne un citas nodarbības.

No: Ņujorkas latviešu evaņģeliski luteriskā draudze. 1896-1998. Ņujorka, 2000.

1 saistītas personas