Valsts latviešu un krievu mākslas muzejs

Iestājoties padomju okupācijai, tika pieņemts lēmums par mākslas muzeju sistēmas reorganizāciju, kas paredzēja izveidot vienu muzeju, kur koncentrētos latviešu mākslas kolekcijas, un otru – ārzemju mākslas kolekcijām. Rīgas pilsētas mākslas muzejs pārgāja valsts īpašumā. Abu mākslas muzeju kolekcijas tika pārdalītas un sistematizētas pēc jauniem principiem, saskaņā ar kuriem latviešu profesionālā māksla atrodas Valsts latviešu un krievu mākslas muzejā (no 1989. līdz 2005.gadam Valsts Mākslas muzejs, tagad Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) un ārzemju kolekcijas Valsts Vakareiropas mākslas muzejā (Ārzemju mākslas muzejs, tagad LNMM struktūrvienība Mākslas muzejs "Rīgas Birža").

1963.gadā tika izveidota arī Latvijas PSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, kas 80.gadu beigās tika pārdēvēta par Latvijas Mākslas muzeju apvienību un abi muzeji kļuva par tās struktūrvienībām.

80.gadu vidū direkcija no padomju armijas pārņēma kādreizējo muitas noliktavu Torņa ielā, kur 1989.gada 1.janvārī pēc 20.gadsimta otrās puses mākslas kolekcijas pārvietošanas no Krišjāņa Valdemāra ielas nama darbu uzsāka mākslas muzejs Arsenāls.

http://www.lnmm.lv/lv/par_mums/vesture

1 saistītas personas