Laikraksts "Rigasche Rundschau" (1894–1939)

Laikraksts "Rigasche Rundschau" (1894-1939) ir turpinājums 1867. gadā dibinātajam liberālajam Baltijas vācu laikrakstam "Zeitung für Stadt und Land" . 1894. gada 1.oktobrī tā redaktors Rihards Rics (Richard Ruetz, 1850-1915) laikrakstu pārdēvē par laikrakstu "Rigasche Rundschau". Tas savu liberāli demokrātisko tendenci saglabā visā laikraksta pastāvēšanas garumā. No 1907. līdz 1933. gadam laikrakstu vada Pauls Šīmanis (Paul Schiemann, 1876-1944). Šis preses izdevums ir galvenais vācbaltiešu sabiedrības informants par notikumiem latviešu kultūrā, lielu skaitu rakstu par latviešu teātri un literatūru laikrakstā publicējis vācbaltiešu rakstnieks un apskatnieks Oskars Grosbergs (Oskar Grosberg). Starpkaru periodā laikraksta redakcijā strādājuši arī dzejniece un tulkotāja Elfrīde Ekarte-Skalberga (Elfriede Eckardt-Skalberg, 1884-1964) un viņas vīrs Gvido Hermanis Ekarts (Guido Hermann Eckardt, 1873-1951).

1 saistītas personas