Latviešu Jaunatnes Savienības ģimnāzija

Skola dibināta 1920. gadā kā Latviešu Jaunatnes Savienības (LJS) izglītības iestāde - vidusskola.

LJS izaugusi no pulciņa "Jaunība", 1917. gada rudenī, kad Jaunvāles pagastskolā notiek 1. jaunatnes konference, tās laikā "Jaunību" pārdēvē par LJS, tai nodaļas jau vācu okupācijas laikā Trikātā, Burtniekos, Kolberģos, Katlakalnā, Pēterburgā u.c.; rīko teātra izrādes, koncertus, lekcijas. 1919.g. lielinieki pārtrauc LJS darbību, aresti. Pēc lielinieku aiziešanas LJS atjaunojas, centrs - Rīgā. 1920.gadā nodibina Tautas universitāti, organizatori: K.Šops, J.Lapiņš, R.Šterns. LJS Tautas universitātē mākslas un filozofijas; ekonomiskā; juridiskā un dabas zinātņu fakultāte; otrā gadā atver arī mežkopības nodaļu. Kara invalīdi mācas par brīvu. 1920. gadā ap 500 klausītāju, atbalsta pilsētu un lauku pašvaldības. Tautas universitāti vada docents R. Akmentiņš, padomi - P. Šmits. Pirmajos pastāvēšanas gados skola atrodas Nikolaja ielā 1, Rīgā.

LJS vidusskolas pirmais direktors Vilis Vēmanis (1882-1930), pirmā gadā jau 280 audzēkņu.

1920.gados vidusskolu pārdēvē par LJS ģimnāziju

1935. gadā skolu pārdēvē vēlreiz - par Latviešu Jaunatnes ģimnāziju.

No: K.Šops. Latviešu Jaunatnes Savienības 10 gadu darbības un otrie jaunatnes dziesmu svētki. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, nr. 7/8 (1928), 92.-95.lpp.