Laikraksts "Latvijas Strēlnieks" (1941–1943)

N daļas Sarkanarmijas avīze (1941–1943). Iznāca trīs reizes nedēļā. Izdevumu turpina: "Latviešu Strēlnieks".

1 saistītas personas