Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis

Latvijas Zinātņu Akadēmijas periodiskais izdevums - zinātniskais žurnāls - iznāk kopš 1947. gada ar nosaukumu "Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis" līdz 1990. gadam, pēc tam - ar 6.nr. (1990) ar pašreizējo nosaukumu. Žurnāls līdz 1990. gadam iznāk reizi mēnesī, gada komplekta pēdējā numurā ir gada publikāciju rādītājs. Žurnāla pielikums: "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas terminoloģijas komisijas.... biļetens". Žurnālā ievietotas publikācijas arī citās valodās, kopsavilkumi - latviešu, angļu, vācu un krievu valodā.

1961-1990 sešas reizes gadā iznāk "Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Ķīmijas sērija"; 1964-1990 sešas reizes gadā iznāk "Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Fizikas un tehnisko zinātņu sērija", pēc 1990. gada nosaukums Latvian Journal of Physics and Technical Sciences jeb "Latvijas Fizikas un Tehnisko zinātņu žurnāls".

Kopš 1992. gada izdevums iznāk sadalīts divās daļās: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes; Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa: Dabaszinātnes. Žurnālu izdod apgāds Zinātne.1 saistītas personas