Gaiķu pamatskola

Skolas nosaukumi:

1855.–1913. gads Gaiķu-Vecsatiķu skola

1913.–1920. gads Gaiķu divgadīgā ministrijas skola

1920.–1922. gads Gaiķu 1. pakāpes pamatskola

1922.–1924. gads Gaiķu pilnā pamatskola

1924.–1940. gads Gaiķu sešklasīgā pamatskola

1940.–1946. gads Gaiķu nepilnā vidusskola

1946.–1962. gads Gaiķu septiņgadīgā skola

1962.–1989. gads Gaiķu astoņgadīgā skola

1898.–1992. gads Gaiķu deviņgadīgā skola

No 1992. gada Gaiķu pamatskola

Mājas lapa: http://gaikuskola.lv/

1 saistītas personas