Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920–1939)

(1920–1939)

1 saistītas personas