Ķeniņu ģimnāzija

1900. gadā Irlavas skolotāju semināru beigušais Atis Ķeniņš kopā ar sievu Annu Rūmani-Ķeniņu Āgenskalnā izveidoja piecu klašu meiteņu privātproģimnāziju, kuru 1907. gadā pārveidoja par privātģimnāziju ar astoņām klasēm.

1905. gadā A. Ķeniņš no Stoketa atpirka zemes īpašumu Tērbatas ielā 15/17, uz kura 1905.-1906. gadā Rīgā uzcēla jaunu skolas ēku, kurā iekārtoja A. Ķeniņa vīriešu tirdzniecības skolu un A. Ķeniņas sieviešu ģimnāziju.

1906. gada soda ekspedīciju laikā pēc 1905. gada revolūcijas A. Ķeniņš aizbēga uz Pēterburgu un Somiju. 1907. gadā viņš atgriezās Rīgā, pārveidoja tirdzniecības skolu par zēnu reālskolu, bija tās direktors.

Meiteņu ģimnāzijas direktore līdz 1912. gadam bija Anna Ķeniņa.

Namā bija arī A. Ķeniņa vadītais grāmatu apgāds "Zalktis" un P. Saulīša grāmatu veikals.

No 1909. gada tur notika Bertas Dzenes vadītie sieviešu izglītības kursi, ap 1910. gadu nama augšstāvā darbojās komponista Emīla Dārziņa mātei piederoša pansija.

1912. gadā A. Ķeniņš pameta pedagoga darbu. Pirmā pasaules kara laikā namā darbojās Latviešu izglītības biedrības zēnu reālskola un meiteņu ģimnāzija.

1 saistītas personas