Krāslavas Valsts ģimnāzijaVēsture

Krāslavas ģimnāzija atvērta 1923. gadā bijušajā grāfu Plāteru pilī. Pirmā direktore ir Valērija Seile, bet drīz vien viņu pārceļ uz Daugavpili un par direktoru nozīmē Jāni Priedīti. Rudenī ģimnāzijā atver 3 klases, kurās uzņem 45 skolēnus.

1925.gadā izveidojas 4-klasīgā humanitārā tipa ģimnāzija. Mācību maksa skolā bija Ls 80. Pirmais izlaidums notika 1926. gadā, skolu absolvē 6 ģimnāzisti.

Izcila vieta toreiz skolā bija iedalīta latīņu valodai. Ar labiem panākumiem tika mācīta vācu valoda. Skolā 20.gadu beigās strādāja ievērojams vēsturnieks-arheologs Rauls Šņore.

Kopš ģimnāzijas atklāšanas mācību valoda nemainīgi bija latviešu valoda.

Skolas liktenis kara laikā

1940. g. sākās skolēnu un skolotāju "pļauja", kurā gāja bojā izglītotākie un inteliģentākie cilvēki. Pirmie arestētie bija: E.Čužāns (mira lēģerī 1942.), A.Stikuts, J.Pauliņš. 1941.g. 4. jūnijā tika arestēti 3 skolotāji un 6 skolēni, aptuveni 50 ebreju tautības skolēni un absolventi tika nošauti Krāslavas pievārtē. 1942.g.skolas parkā tika nošauta ģimnāziste M.Krumpāne. Represijās pēckara gados ir cietuši aptuveni 40 skolēni un absolventi, daudzi ir devušies bēgļu gaitās.

1949.g. lika sadedzināt bibliotēkas grāmatas, kuras izdotas līdz 1940. gadam.

Pēckara laikā

50.-60. gadi bija raksturīgi ar ražošanas apmācības sākumu. Vecajos staļļos ierīkoja darbnīcas, kur izgatavoja un laboja skolas mēbeles, apguva mašīnmācību. Skolai bija arī savs ābeļdārzs, sakņu dārzs, siltumnīca. Telpas apkurināja ar malku, kuras sagatavošanā piedalījās arī vecāko klašu skolēni.

1972.g. skola no pils tiek pārcelta uz ēku Raiņa ielā 25, kura 1964.g. bija celta 2. vidusskolas vajadzībām. Skolai telpas bija par šauru, tāpēc laika gaitā bija veiktas piebūves: skolas darbnīcas, sporta zāle, ēdnīca, internāts.

Atmodas laiks

1992./93.m.g. sākumskolas klases tiek pārceltas uz telpām Āronsona ielā 3, 1993.gada 17.maijā par godu skolas 70. jubilejai atjaunoja Krāslavas ģimnāzijas nosaukumu. Tika izgatavots skolas karogs, atjaunoja Skautu un Gaidu organizācijas. Skolas jubilejas tiek svinētas ik pēc 5 gadiem,tie ir emocionāli tikšanās brīži absolventiem.

Ģimnāzija izdevusi 2 skolas vēstures grāmatas - "Atmiņu gaisma pār gadiem" (2002) un "Skola, tevī ieausts rīta spožums"(2008).

2008.g. tika piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss.

2009. gadā notika 82. izlaidums, skolu absolvējuši 3110 skolēni.

Skolas nosaukumu maiņa

Krāslavas Valsts vidusskola 1923.-1929.

Krāslavas Valsts ģimnāzija 1930.-1944.

Krāslavas 1. vidusskola 1944.- 1993.

Krāslavas ģimnāzija 1993.- 2008.

Krāslavas Valsts ģimnāzija kopš 2008. g. 26. marta


Avots: kraslavasgimnazija.lv

1 saistītas personas