Paula Zvirbule

2 bildes

03.06.1885 – 16.10.1962

Paula Zvirbule (1885–1962) – sabiedriskā darbiniece un politikas aktīviste. Politikā iesaistījās pēc 1917. gada Februāra revolūcijas. Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedre, balotējās Rīgas domes vēlēšanās, strādāja Rīgas pilsētas valdē un aktīvi darbojās bērnu labklājības nodrošināšanā.

Birth time/place

03.06.1885
Dikļu pagasts

Place/time of death

16.10.1962
Rīga

Quotes

"[..] Paula Zvirbule, Latvijas demokrātijas laika ļoti rosīga darbiniece daudzos mūsu partijas pasākumos. Sevišķi jāpiemin viņas darbība sieviešu sekcijā, Rīgas pils. domes revīzijas komisijā. Viņas sirdslieta blakus visam citam bija Latv. bērnu draugu biedrība. Kopā ar Bertu Vesmani, māsu M. Bīlmani, H. Kaupiņu u. c. viņa šo organizāciju izveidoja par ļoti svarīgu faktoru latv. bērnu materiālā un garīgā aprūpē [..]."

J. Cīr. Paulas Zvirbules piemiņai. Brīvība, Nr. 10, 01.12.1962, 3. lpp.

Affinities

Berta Vesmane - Friend
Marta Bīlmane - Sister

Participation in organisations

08.1917–9.1917
Latvijas Sociālistisko sieviešu izglītības biedrība
Rīga
Izpildu komitejas locekle, bibliotekāre

1918–1934
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Sieviešu centra locekle1925, 1928 un 1931: deputāta kandidāte Rīgas domes vēlēšanās

1923–1940
Latvijas bērnu draugu biedrība
Rīga

Working place

1931–1934
Rīgas pilsētas valde
Rīga
Revīzijas komisijas locekle