Marta Bīlmane

27.03.1887 – 25.12.1945

Marta Bīlmane (1887–1945) – vizuālās mākslas skolotāja. Ilgus gadus strādājusi Rīgas pilsētas 4. ģimnāzijā, darbojusies arī žurnālā "Jaunais Cīrulītis". 1924. gadā apgādā "Kultūras Balss" izdota M. Bīlmanes grāmata "Šķēru griezumi", kas tolaik bijis pirmais un vienīgais metodiskais darbs šajā nozarē.

Birth time/place

27.03.1887
Ārciems

Place/time of death

25.12.1945
Rīga

Personal information

Precējusies ar pedagogu un valsts darbinieku Robertu Bīlmani (1880–1964). Laulībā 1912. gada 20. novembrī dzimis dēls Viktors, 1818. gada 2. oktobrī – meita Rūte, 1920. gada 2. aprīlī – dēls Juris, 1925. gada 16. februārī – dēls Andris.

Quotes

Par grāmatu "Šķēru griezumi""Mūsu tagadējā skola, kā pareizi aizrāda autore, ar savu iekārtu vismazāk piemērota īstās darba skolas metodēm, kuras audzināšanas pamatos liek bērna fizisko rosību un interesi, un tāpēc vismaz pagaidām izlietojami vienkāršotie darbības veidi kā palīglīdzekļi abstraktās programmas atdzīvināšanai un izpratnei. Pie tādiem vienkāršotiem ilustratīviem darbības veidiem pieder zīmēšana, veidošana un šķēru griezumi. Ja pirmie divi veidi mūsu skolotajiem jau kaut cik pazīstami, tad šķēru griezumi ir vēl maz pazīstams jauninājums skolas darbā. M. Bīlmane tad arī domājusi savu grāmatiņu un parauga tabeles skolotāju un vecāku iepazīstināšanai ar šķēru griezumiem, viņu pedagoģisko nozīmi un metodiskiem paņēmieniem. Grāmatiņas saturā atrodam nodaļas: Šķēru griezumi kā ievads krāsu izpratnē. Papīra izgriešana kā priekšmetu veidu mācība. Šķēru griezumu pielietošana skolas programmā u. c. Grāmatiņai pievienots arī plašāks literatūras rādītājs par šo jautājumu. Te jāuzsver, ka šī grāmatiņa ir nopietni pārdomāts metodisks ierosinājums, kas noder nevien skolotājiem, bet tikpat labi arī bērnu vecākiem, kas bērnu tēlnieciskām dziņām krāsu un līniju pasaulē grib nākt palīgā. Latviešu valodā tas līdz šim ir pirmais un vienīgais metodiskais darbs šajā nozarē."
K. Dz. Marta Bīlmane. Šķēru griezumi. Domas, Nr. 5, 01.05.1924.

"Martai Bīlmanei sevišķs nopelns, aizskaŗot krāsu pasauli. Viņas darbam, pārāk ikdienišķo skolas grāmatu vidū, reti glīta un jautra ārpuse. Pašķirstot mapi, mēs neuzduramies ne uz vienu bezgaršīgu lapu. Varētu celt iebildumus tik pret dažu ornamentu komplicēto raksturu, bet arī tie atkrīt, ja ņemam vērā tabeļu, ne paraugu, bet ierosinošo nozīmi. Sevišķi gribētos uzsvērt tabeļu aprakstā biežos aizrādījumus uz kompozīciju. Ļoti vērtīgi, lietišķi paskaidrojumi par krāsām un daudzie praktiskie padomi."

Uga Skulme. Latvju Grāmata, Nr. 3, 01.05.1925.

Affinities

Berta Vesmane - Friend
Paula Zvirbule - Sister

Occupations

Name at birth

Zvirbule

Additional names

Bildermann, Bilmann

Working place

1919–1934
Rīgas pilsētas 4. ģimnāzija
Gaiziņa iela 3, Rīga
Skolotāja.

1926–1934
Žurnāls "Jaunais Cīrulītis"
Rīga
Redakcijas kolēģijas darbiniece, māksliniece.

Buried

30.12.1945
Raiņa kapi