Leontīne Vagulāne

24.10.1894 – nav zināms

agronome, viena no trim pirmajām akadēmiski izglītotajām agronomēm Latvijas Universitātē. Bijusi Domopoles lauksaimniecības skolas viena no dibinātājām un pirmā direktore.

Birth time/place

24.10.1894
Galgauskas pagasts

Personal information

Tēvs Ernsts Graudums - lauksaimnieks.Vidējo izglītību ieguvusi Pleskavā. Pēc skolas beigšanas četrus gadus strādājusi kā skolotāja. Izglītību turpinājusi, iestājoties Petrogradas Stebuta augstākajos sieviešu lauksaimniecības kursos, tomēr karš ietekmēja materiālos apstākļus, kā iemesla dēļ studijas tika pārtrauktas.1917: atgriežas Latvijā, strādā vecāku lauku mājās Galgauskas pagastā.1931: laulības ar agronomu un skolotāju Jāni Vagulānu. Meita Maija Vagulāne. 

Occupations

Name at birth

Leontīne Helēna Grauduma

Working place

1922–1925
Bērzpils lauksaimniecības skola
Bērzpils
direktore

1925
Malnava Secondary School of Agriculture
Malnava
skolotāja