Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte

Lauksaimniecības fakultātes vēsture sākās 1863. gadā Rīgas Politehniskajā institūtā izveidoto Lauksaimniecības departamentu, kuru 1919. gadā pārveidoja par Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti. 1936. gada 26. jūlijā Ministru Kabinets pieņēma lēmumu Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti pārcelt uz īpaši šim mērķim atjaunoto Jelgavas pili. 1939. gadā izveidoja neatkarīgu augstākās izglītības iestādi — Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, tādējādi likvidējot LU Lauksaimniecības fakultāti