Elija Druva

2 bildes

27.09.1895 – 08.12.1992

Elija Druva (pilnā vārdā Emīlija, 1895–1992) – koncertdziedātāja (mecosoprāns), vokālā pedagoģe, Ņujorkas latviešu sabiedriskā darbiniece. Mācījusies solodziedāšanu pie Ireckas Akceri, 20. gadsimta 20.–30. gados bijusi Reitera kora dalībniece, arī kora un sarīkojumu soliste. Trimdas periodā koncertējusi vispirms Vācijā, pēcāk Amerikas Savienotajās Valstīs, kur apmetusies uz pastāvīgu dzīvi Ņujorkā. Tur ne tikai turpinājusi koncertēt, bet arī bijusi aktīva sabiedriskās un kultūras dzīves darbiniece.

Birth time/place

27.09.1895
Ādaži

Place/time of death

08.12.1992
Mesa

Personal information

1927. gada 12. augustā salaulājusies ar grāmatvedi Robertu Kristapu Druvu (dzimis 1893. gadā).

Quotes

Par muzikālo darbību"Viņas interešu lielākā daļa saistīta ar latvisku dziesmu: skolojusi balsi, Rīgā dziedājusi T. Reitera korī un ar to koncertos Latvijā un ārzemju turnejās, dziedājusi solo un dziesmu svētku kopkoros. Vācijā Vircburgā uc. dziedājusi baznīcās un gādājusi par kultūras sarīkojumiem nometnē. Ņujorkā ieradusies 1949. g., kļuvusi Bruno Skultes vadītā draudzes kora un tā savienojumu dziedātāja, piedalījusies dziesmu svētkos, bijusi kora soliste, dziedājusi solistu ansambļos baznīcās."
Pa mūža gadu kāpnēm. Laiks, Nr. 78, 27.09.1975.
Par darbību Baltijas Sieviešu padomē"Elija Druva ir Baltijas sieviešu padomes dibinātāja un tās ilggadēja priekšniece. Sadarbībā ar igauņu un lietuviešu sieviešu organizācijām viņa tikās ar Austrumu un Centrāleiropas apspiesto tautu sieviešu padomi (Council of European Women in Exile), iestājās tajā un kļuva par valdes locekli. Līdz ar to sākās Elijas Druvas starptautiskā darbība desmit apspiesto Eiropas tautu brīvības labā. Sadarbībā ar Pasaules sieviešu klubu federāciju (General Federation of Women's Clubs) Elija Druva nepagurstoši un ar ticību nākotnei lauza ceļu baltiešu sievietei uz Vašingtonu, ASV ārlietu ministriju un Balto namu. Tagad Baltijas sieviešu padomi aicina piedalīties gan ārlietu ministrijas, gan Baltā nama informācijas sanāksmēs."
Ozoliņa, H. Ellijas Druvas 90 gadi. Laiks, Nr. 4, 11.01.1986.

Name at birth

Emīlija Riherte

Additional names

Auguste Matilde

Emigrated

–1949
Vācija

1949
Ņujorka

Education

Rīga
Mācījusies solodziedāšanu pie Ireckas Akceri.

Participation in organisations

Amerikas Savienotās Valstis
Austrumu un Centrāleiropas apspiesto tautu sieviešu padomes valdes locekle.

1947–1992
Baltijas Sieviešu padome
Amerikas Savienotās Valstis
Dibinātāja. Vadījusi latviešu delegāciju, vairākkārt bijusi arī padomes vadītāja.

1950–1955
Daugavas Vanagi
Ņujorka
Ņujorkas Daugavas Vanagu dāmu komitejas priekšniece.

1958
Ņujorka
II Vispārējo dziesmu svētku ASV rīcības komitejas locekle.

1958–1969
Amerikas Savienotās Valstis
Latviešu draudžu Austrumu apgabala dāmu komiteju referente.

1961–1965
Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
Ņujorka
Dāmu komitejas priekšniece.

Working place

1920–1930
Rīga
20.–30. gados bijusi Reitera kora dalībniece, arī kora un sarīkojumu soliste.

1944–1949
Vācija
Trimdas periodā koncertējusi Vācijā (Vicburgā un citur).

1949
Ņujorka
No 1949. gada koncertējusi Ņujorkā, kur apmetusies uz pastāvīgu dzīvi.

1954–1957
Ņujorka
Ņujorkas-Bronksas latviešu draudzes un jauniešu kora vokālā pedagoģe.

1959
Ņujorka
Darbojusies Ņujorkas latviešu skaņu mākslinieku kopā, kādu laiku bijusi tās priekšsēža vietniece.

Residence

1949–1985
Ņujorka

1985–1992
Mesa