Daugavas Vanagi

"Daugavas Vanagu" organizācijas sākumi atrodami britu
pārvaldītā karagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrā Pasaules kara
noslēguma. Daugavas Vanagu organizāciju dibināja šajā karagūstekņu
nometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latviešu leģiona kareivji.
Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem
karavīriem un viņu ģimenēm. Aptuveni 25 000 latvieši bija ieslodzīti
rietumu sabiedroto pārvaldītās karagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits
atradās britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija
izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12 000 mājoja Cēdelgēmas
nometnē Beļģijā. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt
latviešu bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm.Tagad mērķi ir:1. Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.

2. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi
kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo
karavīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.

3. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai.

4. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvzeme ir un paliek LATVIJAS VALSTS.

5. Cīnīties par mūsu tēvzemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu.

6. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, ciktāl to prasa un atļauj interešu kopība.Mājas lapa: http://www.dvcv.lv/