Austra Ozoliņa-Pelse

2 bildes

11.03.1913 – 23.02.2006

Birth time/place

11.03.1913
Mārsnēnu pagasts
Ennēnu mājas.

Place/time of death

23.02.2006
Amerikas Savienotās Valstis

Occupations

Name at birth

Cielēna

Additional names

Irēna, Margarita

Working place

Rīga
Veikusi Zentas Mauriņas impresārija pienākumus.

1934–1935
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Grēcinieku iela 25, Rīga
Sietuves strādniece.

1945–1949
Skolotāja Valkas latviešu skolā.

1949
Čikāga
Grāmatu, latvisko izstrādājumu un pārtikas preču veikala īpašniece un vadītāja.

Education

1926–1927
Valmieras latviešu skolu biedrības pamatskola
Valmieras pagasts

1927–1928
Rīgas Natālijas Draudziņas pamatskola
Rīga

1928–1932
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga

1933–1941
University of Latvia
Rīga
Baltu filoloģijas studijas.

Emigrated

1944
Vācija

1949
Čikāga