Anna Pērle

1894 – 02.05.1976

Anna Pērle (1894–1976) – literatūrkritiķe un valodniece. Beigusi Druvienas pagastskolu un 1911. gadā ģimnāziju Rīgā. Strādājusi par skolotāju, piedalījusies revolucionārajā kustībā. No 1920. gada dzīvojusi Padomju Krievijā, bijusi skolotāja Maskavas latviešu bērnu namā un skolā. 30. gados redaktore latviešu izdevniecībā "Prometejs" un docētāja Rietumtautu komunistiskajā universitātē. Sarakstījusi latviešu valodas mācību grāmatas "Valoda" (1–2, 1926–1929) un "Mācības vēstules latvju valodā" (1929, kopā ar E. Mizi). No 20. gadu beigām PSRS latviešu periodiskajos izdevumos ("Krievijas Cīņa", "Celtne" u.c.) publicējusi rakstus par latviešu padomju bērnu un jaunatnes literatūru, recenzijas par mācību grāmatām, par S. Berģa, A. Cepļa, E. Eferta-Klusā, O. Rihtera u.c. rakstnieku darbiem. 1937. gadā represēta, 1957. gadā reabilitēta. Pēc reabilitēšanas dzīvoja Karagandā.

Birth time/place

1894
Druvienas pagasts
Dzimusi Druvienas pagastā.

Place/time of death

02.05.1976
Karaghandi

Personal information

Dzimusi kalpa ģimenē.

Education

Druvienas pagastskola
"Vecā skola", Druviena
Beigusi Druvienas pagastskolu.

1911
Rīga
Beigusi ģimnāziju Rīgā.

Working place

1920
Maskava
20. gados bijusi skolotāja Maskavas latviešu bērnu namā un skolā.

1930
Izdevniecība "Prometejs"
Maskava
30. gados redaktore latviešu izdevniecībā "Prometejs".

1930
Rietumtautu komunistiskā universitāte
Maskava
30. gados docētāja Rietumtautu komunistiskajā universitātē.

Participation in organisations