Izdevniecība "Prometejs"

PSRS latviešu izdevniecība.Darbojās no 1923. gada līdz 1937. gadam. Galvenā izdevniecība, kas nodrošināja latviešu grāmatu un laikrakstu izdošanu.

Related persons