Alma Birģele-Paegle

3 bildes

21.08.1877 – 07.08.1949

Alma Birģele-Paegle (1877–1949) – lietišķās mākslas meistare, etnogrāfe, pedagoģe. Mācījusies Drēzdenes Mākslas amatniecības skolā, papildinājusies Berlīnē, Minhenē un Parīzē. Rīgā izveidoja Mākslas amatniecības klases (ap 1911/1912–1915), 20. gs. 20.–30. gados vadīja dažādus amatniecības kursus, organizēja izstādes. Kopā ar vīru Eduardu Paegli izdeva pirmo latviešu etnogrāfisko žurnālu “Latvijas Saule” (1923–1931). Aktīvi iesaistījās Pieminekļu valdes organizētajos materiālu vākšanas un rekonstrukcijas veidošanas darbos, sagatavojusi referātus un publicējusi rakstus par vēsturiskajām tekstilijām un dažādiem etnogrāfijas jautājumiem, sadarbojusies ar Valsts Vēsturisko muzeju. Piedalījusies izstādēs Rīgā, Maskavā, Ņujorkā un Vašingtonā.

Birth time/place

21.08.1877
Mēmeles pagasts

Place/time of death

07.08.1949
Karlsrūe

Personal information

Dzimusi Lības un Andreja Brigmaņa ģimenē. Brālēns – Rainis. Almas Birģeles-Paegles māte Lība ir Raiņa mātes Dārtas māsa.

Precējusies ar pedagogu, publicistu, etnogrāfu un izdevēju Eduardu Paegli (1876–1960).

Quotes

"Ja tagad sveštautieši apbrīno mūsu jostas, prievītes, celaines, apaudenes, tad neaizmirsīsim, ka par šo darbu technikas un rakstu rekonstruēšanu atzinība pienākas A. Birģel-Paeglei! Jau kopš 1896. gada, kad Rīgā notika X. archaioloģiskais kongress ar pievienotu etnogrāfisko izstādi, viņa dzīvi interesējusies par izrakumu un kapeņu atklājumiem, savā darbā metot tiltu no senatnes uz tagadni. Daudzi mūsu dienās redzami lietišķās mākslas audumu technikas un krāsu veidotāji pirmās idejas un izveduma prasmi patapinājuši A. Birģel-Paegles darbā un rakstos."
Francis Balodis. Citēts pēc: Balode, Paula. A. Birģel-Paegles 40. darba gadu atcerei. Sievietes Pasaule. 1936, Nr. 18, 15. sept., 10. lpp.
"[Latvijas Nacionālajam vēstures] muzejam Alma Birģele-Paegle nozīmīga ar to, ka bija pirmā latviete, kas aizsāka arheoloģskajos izrakumos iegūto tekstiliju pētniecību un rekonstrukciju izgatavošanu, balstoties uz konkrētiem atradumiem. Sākot ar 1923. gadu, nebūdama štata darbiniece, viņa desmit gadus Pieminekļu valdes uzdevumā piedalījās arheoloģiskajās ekspedīcijās kā audumu eksperte un preparatore. Meistare ne tikai attīrīja atrastos audumus un vēlāk pētīja to darināšanas tehnikas, bet arī veidoja atsevišķu atradumu rekonstrukcijas. Muzeja krājumā joprojām atrodamas vairāk nekā 20 celaiņu rekonstrukcijas, kuras darinātas pēc Ainavu senkapu atradumos atrasto audumu paraugiem. Viņa arī attīrīja un noformēja eksponēšanai atrastos audumus, tos pirms un pēc apstrādes fotografējot un aprakstot - bez papildu finansējuma."
Irita Žeiere. Nepelnīti piemirsta kultūras personība. LNVM Ziņnesis. 2017, decembris.

Affinities

Rainis - Cousin

Education

–1911
Drēzdene
Mācās Drēzdenes Mākslas amatniecības skolā

Bauskas meiteņu skola
Bauska

1911–1912
Parīze
Ap 1911./1912. gadu Parīzē papildinās "metāla kalšanā, emaljas darbos un plastikā"

1911
Berlīne
Berlīnē papildinās keramikā

1911
Minhene
Minhenē papildinās keramikā

1915–1919
Maskava
Stroganova Centrālajā mākslas rūpniecības skolā Maskavā papildinās "aušanas mākslā un emaljas darbu tehnikās"

Working place

1911–1915
Mākslas amatniecības klases
Rīga
1911. vai 1912. gadā izveido Mākslas amatniecības klases, vada tās Rīgā līdz 1915. gadam, kad skola tiek evakuēta uz Maskavu, kur vēl kādu laiku darbojas.

1923–1931
Žurnāls "Latvijas Saule"
Rīga
Kopā ar vīru Eduardu Paegli izdod senatnes un mākslas mēnešrakstu "Latvijas Saule", kurā regulāri publicē rakstus

1930
Almas Birģeles-Paegles rokdarbu darbnīca
Grēcinieku iela, Rīga
20. gadsimta 20.–30. gados vadījusi karogu šūšanas darbnīcu Grēcinieku ielā 14-5.

Emigrated

1915–1920
Maskava

1944
Vācija
Kopā ar vīru emigrē uz Vāciju

Residence

1920–1944
Rīga