Žurnāls "Latvijas Saule"

Mākslas un senatnes mēnešraksts "Latvijas Saule" iznāk no 1923. līdz 1931. gadam, un tā mērķis ir "attēlot un veicināt latviešu mākslas attīstību un senatnes pētīšanu, sevišķu vērību piegriežot lietišķās mākslas izkopšanai mājā un sētā". Izdevējs - Eduards Paegle, atbildīgais redaktors - sākotnēji Ernests Brastiņš, vēlāk Eduards Paegle.

Related persons