Alise Dzirkale-Cenne

5 bildes

03.06.1897 – 21.07.1969

Alise Dzirkale-Cenne (1897–1969) – pianiste, mūzikas kritiķe un pedagoģe. Jau bērnībā vēlējusies mācīties mūziku, taču māte šo ideju neatbalstījusi, mākslinieku dzīvi uzskatot par samaitājošu jaunai sievietei. Par spīti mātes iebildumiem, viņa nodevusies muzikālajam aicinājumam. Līdztekus literatūras apguvei viņa Maskavā sākusi mācīties pie Ernesta Vīgnera, apgūdama viņa uzskatus par katras skaņas īpatnējo dvēseli, skaņas krāsu un turpinādama klavieru stundas. Iestājusies Maskavas Valsts konservatorijā, paralēli sākusi pedagoģisko darbu. Studijas turpinājusi Latvijas Konservatorijā, absolvējot ar brīvmāklsinieces grādu. Pēc konservatorijas beigšanas tikusi uzaicināta Cēsu Mūzikas skolā un Latvijas Konservatorijā par klavieru klases vadītāju. No 1932. gada vadījusi pati savu klavierspēles studiju, dzīves jēgu rodot bērnu izglītošanā. Uzstājusies vairāk nekā 100 koncertos, spēlējusi Rīgas, Budapeštas, Kauņas, Prāgas un Tallinas radiofonos. Trimdā devusies uz Vāciju, vēlāk uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Ņujorkā vadījusi savu klaviespēles studiju, aktīvi iesaistījusies Ņujorkas latviešu mūzikas dzīvē – bijusi viena no Ņujorkas Latviešu skaņu mākslinieku kopas dibinātājiem, rakstījusi mūzikas kritikas un korespondences latviešu trimdas periodikā, visbiežāk publicējusies laikrakstos "Laiks" un "Latvija Amerikā".

Birth time/place

03.06.1897
Smiltenes pagasts
Dzimusi grāmatu izdevēja un tirgotāja Jāņa Dzirkalņa ģimenē.

Place/time of death

21.07.1969
Ņujorka
Nāves iemesls – sarežģījumi pēcoperācijas periodā.

Personal information

1944: izceļojusi uz Vāciju, kur koncertējusi bēgļu nometnēs un vadījusi klavierspēles klases.
1950: devusies dzīvot uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

Professional activity

Kopš 1923: uzstājusies koncertos kā soliste un pavadpianiste.
1932: līdz Otrajam pasaules karam vadījusi savu klavierspēles studiju un muzikālo bērnudārzu, kur mācījušies aptuveni 40 skolnieku gadā.

Education

Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Mācījusies Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolā.

1917–1920
Maskavas Valsts konservatorija
Maskava
Trīs gadus studējusi Maskavas Valsts konservatorijā.

02.09.1919–05.6.1920
Smiltenes reālskola
Smiltene
Beigusi vienu kursu Smiltenes reālskolā.

1920–1928
University of Latvia
Rīga
Studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes romāņu filoloģijas nodaļu.

1920–1926
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Studijas turpinājusi Latvijas Konservatorijā, mācījusies profesora Arvīda Dauguļa klasē, iegūstot brīvmākslinieces grādu.

Working place

1926–1928
Cesis Music Secondary School
Ziemeļu iela 16, Cēsis
Uzreiz pēc studijām uzaicināta strādāt par klavierspēles un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāju Cēsu Mūzikas skolā.

1929
Rīgas Tautas konservatorija
Rīga
Strādājusi Rīgas Tautas konservatorijā par klavieru klases vadītāju.

23.09.1940
Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola
Rīga
Apstiprināta par skolotāju.