Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola

Arī: Rīgas Raiņa 8. strādnieku jaunatnes vakara vidusskola

Related persons