Agnese Garijone

3 bildes

19.03.1897 – 18.02.1979

Agnese Garijone (1897–1979) – skolu darbiniece, publiciste, folkloras vācēja. Latgaliešu presē publicējusi rakstus par pedagoģiju un sieviešu, īpaši katoļticīgu sieviešu tiesību jautājumiem. 1934. gadā izdots Garijones sastādīts latgaliešu rakstnieces Neaizmērstules darbu krājums "Lauku zīdi" ar plašu Garijones priekšvārdu "Neaizmērstules dzeive un darbeiba". Garijone savākusi un nodevusi profesoram Pēterim Šmitam 127 latviešu tautas pasakas un ap 700 latviešu tautasdziesmas – galvenokārt no mātes Teklas Garijones noklausītas. Organizējusi un vadījusi pirmos Latgales sieviešu skolotāju sagatavošanas kursus Domopoles pagasta Puļinovas muižā.

Birth time/place

19.03.1897
Bērzpils
Dzimusi Bērzpils pagasta "Bērziešos".

Place/time of death

18.02.1979
Rīga

Personal information

Dzimusi Bērzišu sādžā (Bērzpils pagasta "Bērziešos") ticīgā un nacionāli noskaņotā vidēji turīgā 11 bērnu zemnieku ģimenē.
Uzvārdu Garijone aizguvusi no mātes dzimtā uzvārda Gari-Joņa.Kandidēja pirmajās (1922. gads), otrajās (1925. gads), trešajās (1928. gads) un ceturtajās (1931. gads) Saeimas vēlēšanās no Latgales Kristīgo zemnieku savienības saraksta, bet netika ievēlēta.

Professional activity

1922: pirmā publikācija – raksts "Školōtōju lītā" laikrakstā "Latgolas Vōrds" (15. novembrī).
1934: iznācis Garijones sastādīts Neaizmērstules darbu krājums "Lauku zīdi" ar plašu Garijones priekšvārdu "Neaizmērstules dzeive un darbeiba".

Savākusi un nodevusi prof. P. Šmitam 127 latviešu tautas pasakas un ap 700 latviešu tautasdziesmu – galvenokārt no mātes Teklas Garijones noklausītās.

Latgaliešu presē iespiesti daudzi Garijones raksti par pedagoģiju un sieviešu, īpaši katoļticīgu sieviešu tiesību jautājumiem.

Ilgāku laiku kopā ar V. Seili, A. Laurinoviču un Fr. Zepu darbojusies pedagoģiskā žurnāla "Latgolas Škola" redakcijā un rakstījusi arī rakstus žurnāla par skolu un audzināšanas jautājumiem. Darbojusies arī Latgales katoliskajā presē. Viņas raksti ar pseidonīmu Pūrmalīte atrodami mēnešrakstā "Katoļu Dzeive", "Sauleitē", "Latgolas Vōrdā", "Katoļu kalendārā" un citos izdevumos.

Pseudonym

Pūrmalīte

Additional names

Agnese Gari-Jone, Garjone, Agnese Pokrotniece

Working place

Žurnāls "Latgolas Škola"
Publiciste.Redakcionālā līdzstrādniece.

1922–1923
Rīga City 39th Primary School
Rīga
Skolotāja.

1923–1933
Daugavpils Teacher's Training Institute
Daugavpils
Pasniedzēja un direktora vietas izpildītāja.

1933–1935
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Inspektore.

1935–1940
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Cietokšņa iela 33, Daugavpils
Inspektore.

1940–1943
Rēzekne State Gymnasium
Rēzekne
Skolotāja.

1940–1943
Rēzekne State Business School
Rēzekne
Skolotāja.

Participation in organisations

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība
Ieņēma valdes locekļa amatu.

1917–1917
Latgales kongress 1917. gada 9.-10. maijā
Rēzekne
Piedalījusies kongresa sagatavošanā

1931
Katoļu sieviešu biedrība
1931.gadā Rīgas apgabaltiesā tiek reģistrēta Katoļu sieviešu centrālā biedrība (vēlāk pārdēvēta par Katoļu sieviešu biedrību). Garijone kļūst par tās pirmo priekšsēdētāju.

Education

1904–1907
Domopoles pagastskola
Bērzpils pagasts
Viņa bijusi viena no divām pirmajām skolniecēm meitenēm Domopoles pagasta skolā.

1911–1917
Rēzekne
A. Sevko sieviešu privātģimnāzija

1917
Pēterburgas Svētās Katrīnas ģimnāzija
Sanktpēterburga
Beigusi ģimnāzijas 8. – pedagoģisko klasi.

1922–1926
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Rīga
Studējusi pedagoģiju.

Notikuma dalībnieks

09.05.1917–10.5.1917
Rēzekne
Piedalījusies kongresa sagatavošanā.

Buried

1979
Rikova