Katoļu sieviešu biedrība

10.03.1931.– 02.01.1941. 17.11.1939. pārdēvēta, agrāk "Katoļu sieviešu centrālā biedrība".Avots: http://biographien.lv/Rezekne_pils.html

Related persons