Misa Parish Dugāne Primary School

Vairāk informācijas: http://www.misasvsk.lv/dok/skolas_vesture.pdf

Related persons