Jaunā strāva

19. gadsimta 90. gados izveidojusies latviešu inteliģences kustība, kas popularizēja demokrātiskas un sociālistiskas idejas. Iznīcināta 1897.-1899. gadā. 1897. gada maijā sākās minēto ideju popularizētāju aresti. 1899. gada martā beidzās jaunstrāvnieku lietu iztiesāšana, kuras rezultātā pie kriminālatbildības tika saukti 87 cilvēki, no kuriem 60 saņēma cietumsodu un/vai izsūtījumu.