Kristīnes Apkalnes privātā sieviešu ģimnāzija

Skola dibināta Cēsīs 1907. gadā pēc Kristīnes Apkalnes (1880–1925) iniciatīvas kā privāta sieviešu ģimnāzija. 1911. gadā liela skolēnu skaita dēļ skola iegūst piebūvi. 1916. gada 12. VII skolu pārņem valsts padomnieka meita Margarita Neija, K. Apkalne no darba aiziet. Turpmāk – Cēsu M. Neijas ģimnāzija. 1916./17. gadā ģimnāzijā ir 413 skolnieces, strādā 7 skolotājas, pedagoģisko padomi vada M. Veģerņikovs. Kopš 1918. gada mācības notiek pēc Vācijas liceju programmas, augstākās klasēs mācības krievu valodā, zemākās – latviski.Kopš 1919. gada aprīļa ģimnāziju pārveido par I pakāpes un II pakāpes darba skolu. 1919./20. gadā 479 skolniece, strādā 21 skolotājs. 1921. gadā skolu pārņem virsskolotājs Pēteris Neijs (1861–1935). Kopš 1923. gada Cēsu pilsētas sieviešu neoģimnāzija.Avots: Dace Cepurīte. https://www.cesis.lv/lv/novads/cesu-novads/cesnieks-un-vina-nams/cesis-raunas-iela-7-25