Sievietes ar viedokli. Pirms 100 gadiem izglītībā un dzīvē

Piektdien, 11. martā Rīgā, Skolas ielā 14 notiks vēsturnieces Zanes Rozītes un literatūrzinātnieces Evas Eglājas-Kristsones dubultlekcija. Lekcija būs skatāma arī tiešsaistē Facebook lapā.

Zane Rozīte lasīs lekciju “Sieviete un augstākā izglītība starpkaru Latvijā: starp iespējām un aizspriedumiem”.
Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas sievietēm tika piešķirtas pilnvērtīgas tiesības iegūt augstāko izglītību. Izglītība tika uzlūkota kā viens no galvenajiem faktoriem sieviešu sociālā stāvokļa uzlabošanā, finansiālās un tiesiskās patstāvības realizēšanā un sevis garīgajā pilnveidošanā. Vienlaicīgi augstākā izglītība ilgstoši bija vīriešu privilēģija, kas saasināja sabiedrības diskusijas par izglītotas sievietes iespējām un tiesībām, lomu sabiedrībā, pretnostatot izglītotas sievietes tēlu tradicionālajai sievietes lomai – mātei un sievai. Lekcijā tiks aplūkoti tādi jautājumi kā: Kādas bija sievietes iespējas iegūt izglītību un vai tā bija praktiski pielietojama? Kāda bija sabiedrības attieksme pret izglītotajām sievietēm un kāda biju pašu izglītoto sieviešu atbilde?

Savukārt Eva Eglāja-Kristsone lasīs lekciju “1922. gads Latvijā: skatīts sievietes acīm”, kas iekļauj gan tā brīža fiksējumus sieviešu dienasgrāmatās, vēstulēs, publicistikā, gan skatījumu pēc simts gadiem no lektores kā pētnieces redzespunkta.


IEEJA BEZ MAKSAS
Pie ieejas tiks pārbaudīti vakcinācijas sertifikāti saskaņā ar MK noteikumiem. Līdzi ņem pasi, ID vai autovadītāja apliecību.

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/events/1273175009838785/