Zelma Celms

3 bildes

02.04.1884 – 01.02.1967

Zelma Celms (1884–1967) – ārste, bērnu nama pārzine. Mācījusies Pedeles pagasta skolā, Ērģemes draudzes skolā un Adellofas jaunkundzes meiteņu skolā Valkā. Darbojusies kā žēlsirdīgā māsa Maskavā. No 1924. gada bijusi bērnu nama pārzine Majoros, par ko 1933. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Vēlākos gados līdz mūža nogalei strādāja Dobeles slimnīcā pie Dr. Francmaņa.

Birth time/place

02.04.1884
Pedele
Dzimusi Pedeles, vēlākā Lugažu pagasta "Vecslīpu" mājās.

Place/time of death

01.02.1967
Dobele

Personal information

Dzimusi Pedeles "Vecslīpu" mājās Pētera un Lienes Celmas 11 bērnu ģimenē.
Brāļi – viens no Latvijas dibinātājiem Jūlijs Celms un filozofs Teodors Celms.

Savu ģimeni netika nodibinājusi; bijusi mīļa tante Sima savu brāļu un māsu bērniem un kā vecmāmiņa māsas mazmeitai Dzintrai.

Affinities

Teodors Celms - Brother

Occupations

Education

Pedele
Mācījusies Pedeles pagasta skolā.

Ērģemes draudzes skola
Ērģemes skola
Mācījusies Ērģemes draudzes skolā.

Valka
Mācījusies Adellofas jaunkundzes meiteņu skolā Valkā.

Working place

Maskava
Strādājusi par žēlsirdīgo māsu Maskavā.

Dobele
Vēlākos gados līdz mūža nogalei strādāja Dobeles slimnīcā pie Dr. Francmaņa.

1924
Majori
No 1924. gada strādāja par Majoru valsts bērnu nama pārzini.