Roza Nīcmane

nav zināms

Roza Nīcmane (Nietzmann) (?–?) – grāmatu un rakstāmlietu tirgotāja. Ap 1917.–1920. gadu turējusi veikalu Rīgā, Suvorova ielā 5. Vēlāk veikals reģistrēts uz Reinholda Nīcmaņa vārda.

Additional names

Roza Nīcmans, Nietzmann