Olga Lizete Rudovska

2 bildes

30.11.1893 – 03.1963

Olga Lizete Rudovska (1893–1963) – mākslas vēsturniece, muzeja darbiniece. Studējusi vēsturi Pēterburgas Augstāko sieviešu kursu Vēstures un filoloģijas fakultātē (1914–1919) un Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē (1920–1927), kur bijusi asistente Mākslas vēstures katedrā un strādājusi Mākslas kabinetā (1922–1937). Vēlāk ievēlēta par privātdocenti Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē (1937–1944), vadījusi seminārus un lasījusi lekcijas grieķu mākslas vēsturē. Kara laikā emigrējusi uz Vāciju, pēc tam izceļojusi uz ASV. Publicējusi darbus par antīkiem mākslas pieminekļiem Latvijā.

Birth time/place

30.11.1893
Iecavas pagasts
Citos avotos - Zālītes pagastā

Place/time of death

03.1963
Ņujorka
Trimdas laikraksti ziņo, ka 1963. gada 13. martā atrasta mirusi savā dzīvoklī Manhetenā, bet precīzs miršanas datums nav zināms.

Professional activity

Raksti par mākslu1937: Antīks Erōta torss Jelgavas mūzejā. Senatne un Māksla, Nr. 4, 175.–193. lpp.
1939: Antīkās mākslas pieminekļi Latvijā. Senatne un Māksla, Nr. 2, 111.–119. lpp.

Quotes

"Tanī laikā bija grūti sievietei izcīnīt asistentes un vēlāk docentes vietu L.U. filol. un filoz. fakultātes nodaļā, jo daži no vēstures profesoriem bija noskaņoti pret sieviešu zinātnisko darbību. Mākslas vēstures profesoram E. Felsbergam nebija šādu aizspriedumu, un tā O. Rudovska jau no sava studiju sākuma Latvijas Universitātē sāka specializēties mākslas vēsturē."
Augenberga, Austra. Mākslas vēsturnieces Olgas Rudovskas piemiņai. Latvija Amerikā, Nr. 34 (26.04.1963)
"Tā bija īpata vide, kuru prata radīt ap sevi Olga Rudovska Latvijas Universitātē, vēl tikai asistente būdama. Mākslas vēstures kabinets ar masīvajām, tumšajām mēbelēm, ar daudzajām brīnišķīgajām grāmatām, mākslas darbu reprodukcijām un mākslas priekšmetiem bija jaukākais, apgarotākais stūrītis L.U. filoloģijas un filozofijas fakultātes telpās. Tā centrs bija Olga Rudovska, vienmēr dzīva, enerģiska, smaidoša, vienmēr gatava pulcēt ap sevi jaunos studentus un studentes, īpaši tos, kas interesējās par mākslas vēsturēs un archaioloģijas jautājumiem."
Augenberga, Austra. Mākslas vēsturnieces Olgas Rudovskas piemiņai. Latvija Amerikā, Nr. 34 (26.04.1963)

Additional names

Rudovskis-Rudauckis, Rudovsky Rudancka

Education

1914–1919
Sanktpēterburga
Studējusi Pēterburgas Augstāko sieviešu kursu Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļā

1920–1927
Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Studējusi Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā

Working place

Travelled

1926
Roma
Ceļojusi uz Itāliju, lai iepazītos ar Romas un Neapoles mākslas muzejiem

1926
Neapole
Ceļojusi uz Itāliju, lai iepazītos ar Romas un Neapoles mākslas muzejiem

01.06.1927–01.8.1927
Grieķija
Izglītības nolūkos ceļojusi uz Grieķiju un Itāliju

28.05.1928–15.9.1928
Francija
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Franciju

1929
Francija
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Franciju

08.05.1929–20.5.1929
Zviedrija
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Zviedriju

01.06.1938–01.9.1938
Itālija
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Itāliju, lai “nodotos zinātniskām studijām, papildinātos savā specialitātē un savāktu materiālus savai doktora disertācijai”, un Franciju

01.06.1939–01.9.1939
Grieķija
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Grieķiju, Itāliju un Vāciju, komandējuma iesniegumā rakstot: “Vēlos iepazīties ar jaunākajiem izrakumiem Grieķijā un Itālijā un piedalīties klasiskās archaioloģijas kongresā Berlīnē augusta mēnesī.”

08.1939
Berlīne
Zinātniskā nolūkā ceļojusi uz Vāciju, komandējuma iesniegumā rakstot: “Vēlos [..] piedalīties klasiskās archaioloģijas kongresā Berlīnē augusta mēnesī.”

Emigrated

1944–1945
Amberga
Emigrē uz Vāciju, dzīvo bēgļu nometnē Ambergā un strādā par skolotāju