Olga Ezerlauka

11.03.1858 – nav zināms

Olga Ezerlauka bijusi aktrise dažādos Rīgas teātros kopš 1887. gada, tēlojusi spilgtas raksturlomas. Vairākas lomas rakstītas īpaši Ezerlaukai, tās arī pirmā atveidojusi uz skatuves: Eberhardīne (Aspazijas "Zaudētās tiesības", 1894), Berta (D. Šveņķa "Smalki ļaudis", 1894), Rembēniete un Lavīze (R. Blaumaņa "Trīnes grēki", 1896, "No saldenās pudeles", 1901).
19.gs. 90. gados pievērsās tulkošanai. Tulkojusi no vācu valodas, jo, būdama Vācijas pavalstniece, to labi pārvaldīja. Pārsvarā tulkojusi stāstus, kā arī lugas, kas izrādītas Rīgas Latviešu biedrības teātrī.
Pirmā pasaules kara laikā kā Vācijas pavalstniece izsūtīta uz Krieviju. 1918. gadā atgriezusies Latvijā, kopš 20. gadiem vairs nestrādāja teātrī.
Par mūža beigām ziņu trūkst, domājams, ka emigrējusi no Latvijas.

Place/time of death


Trūkst ziņu par mūža nogali

Birth time/place

11.03.1858
Jaunrozes pagasts

Personal information

Māsa – dziedātāja un aktrise Marija Zēfelde-Zēberga. Aspazijas un Raiņa tuva paziņa.

Professional activity

Līdzās aktrises darbam dažādos Rīgas teātros 19.gs. 90. gados pievērsās tulkošanai.

Tulkojumi no vācu valodas
1896-97: dažu stāstu tulkojumi laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" (piemēram, V. Novaka "Vasila mīlestība", A. Konara "Advokāta kundzes vēstules", G. Bizienos "Manas mātes grēki").
Rīgas Latviešu teātrī izrādītas Ezerlaukas tulkotās lugas:
1892: Š. Birhes- Pfeiferes "Roze un rozīte"
1894: G. Mozera "Gada svētki"
1898: H. Zūdermaņa Tauriņu kauja"
1898: K. Laufsa un V.Jakobi "Neticīgais Toms"
1899: Ž. Onē "Dzelzsāmura īpašnieks"
1906: P. Rozegera "Tiesā"

Occupations

Additional names

Ezerlauka-Zēfelde; Seefeld; O. Z. Ezarlauk

Working place

1887–1924
Aktrise Rīgas Latviešu teātrī, Jaunajā Rīgas teātrī, Latvijas Strādnieku teātrī u.c.