Milda Šēnberga

10.04.1889 – 13.12.1943

Milda Šēnberga Rīgas pilsētas Sociālās apgādes dienestā nostrādājusi vairāk kā 20 gadus. Visilgāk viņa bija sieviešu nespējnieku patversmes pārzine Rīgā, Fridriķa ielā 9. Starpkaru posmā sieviešu pārziņu sociālās apgādes iestādēs nebija daudz, turklāt M. Šēnbergai tas izdevās par spīti grūtajiem materiālajiem apstākļiem un mazām iespējām iegūt vidusskolas izglītību. 1933. gadā apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeņa goda zīmes II pakāpi.

Birth time/place

10.04.1889
Bauņu pagasts

Place/time of death

13.12.1943

Personal information

Milda Šēnberga piedzimusi saimnieku gruntnieku Jēkaba Daigas un Annas (dzimusi Kalniņa) 7 bērnu ģimenē Matīšu mājās. Tēvs nomira 1900., māte- 1921. gadā "Vecmūros". Pēc tēva nāves ģimenes apstākļi ir bijuši ļoti trūcīgi un bijuši lieli parādi.
Ar vīru Vili Šēnbergu laulāti 1913. gada 28. aprīlī. Vīrs strādāja kā kontrolieris Rīgas ielu dzelzceļā. Laulībā piedzima dēli Harijs, dzimis 1918. gada 28. septembrī un Bruno-Viktors, dzimis 1921. gada 20. jūnijā. Vīrs Vilis miris 1941. gada 6. martā.
Vīram piederēja vasarnīca Baldonē.

Occupations

Name at birth

Daiga

Education

Bērnudārznieču kursi
Rīga

Veinbergas elementārskola
Rīga
Sagatavojoties vidusskolas kursa beigšanai, tomēr to pabegt neizdodas materiālu apstākļu dēļ.

1937–29.12.1937
Pasīvie gaisa aizsardzības kursi
Rīga
Pabeidza toreiz profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamos Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku Pasīvos gaisa aizsardzības kursus ar Rīgas pilsētas pasīvā gaisa aizsardzības priekšnieka parakstītu apliecību.

Working place

1909–1913
Privāti 4 gadus strādā par privātskolotāju pie kādas ģimenes

05.1913–8.1915
Rīgas pilsētas bērnu patversme Matīsa ielā
Matīsa iela, Rīga
Bērnudārzniece

08.01.1920–01.4.1940
Rīgas sieviešu nespējnieku patversme
Fridriķa iela 9, Rīga
PārzinePati tā atcerējās par notikumiem: "Komunistiem ienākot mani no darba atlaida. Tākā man palika bēdīgas atmiņas no nespējnoieku patversmes Fridriķa ielā 9 notikumiem, lūdzu mani nozīmēt citā patversmē, piemēram, Daugavas iela 34". Avots: LNA LVVA 2881. f., 2. apr., 1264. l., 12. lp.

01.04.1940–01.4.1940
Nespējnieku patversme Matīsa ielā
Rīga
Poloitisku kolīziju dēļ pārcelta kā pārzine un atbrīvota pēc pašas lūguma

07.12.1941–13.12.1943
Nespējnieku patversme Daugavas ielā
Rīga
Saņēma piemaksas par divu patversmju vadīšanu.

01.04.1943–13.12.1943
Nespējnieku nams Kungu ielā 34
Rīga
Pārzine

Evacuate

1915–1917
"Dzimtenes" bēgļu bērnu dārzs un patversme
Valka
Milda Šēnberga bija viena no iestādes dibināšnas iniciatorēm, kur pati strādāja nepārtraukti līdz pārcēlās uz Rīgu pēc komunistu ienākšanas.

Residence

08.01.1920–01.4.1940
Rīgas sieviešu nespējnieku patversme
Fridriķa iela 9, Rīga