Matilde Vesmane

12.01.1888 – 01.04.1950

Matilde Bērziņa (1888–1950) – Latvijas ārlietu dienesta darbiniece, II šķiras sekretāre. 1937.–1938. gadā izdevuma "Tērvetes Sanatorijas Dzīve" redakcijas kolēģijas locekle. Padomju okupācijas laikā represēta, izsūtīta uz Tomskas apgabalu.

Birth time/place

12.01.1888
Rīga

Place/time of death

01.04.1950
Rīga

Personal information

Tēvs Kārlis Bērziņš. Pirmā pasaules kara laikā emigrācijā Petrogradā.Precējusies ar ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministru Jāni Vesmani (1878–1942).Dēls Jānis (dz. 1922).1941. gada 14. jūnijā represēta, izsūtīta uz Tomskas apgabalu.Pēc izsūtījuma atgriezusies Rīgā.

Professional activity

1906.–1915. gadā skolotāja un pedagoģiskās padomes sekretāre V. Maldoņa ģimnāzijā, kuru pati absolvējusi.No 1919. gada augusta līdz 1920. gada augustam Latvijas Republikas ārlietu dienestā. No dienesta atbrīvota pēc pašas vēlēšanās veselības stāvokļa dēļ.

Occupations

Name at birth

Bērziņa

Working place

–1917
N. Mironova komercskola
Sanktpēterburga
kancelejas darbvede evakuācijā Petrogradā

1906–1915
Voldemars Maldonis Riga Girls Gymnasium
Rīga
skolotāja un pedagoģiskās padomes sekretāre

08.1919–8.1920
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
1919. gada augusts–decembris – Ārzemju pasu nodaļas darbveža palīdze.1919. gada decembris–1920. gada aprīlis – Ārzemju pasu nodaļas darbvede.1920. gada aprīlis–augusts – Ārzemju pasu nodaļas II šķiras sekretāre.

1937–1938
Izdevums "Tērvetes Sanatorijas Dzīve"
redakcijas kolēģijas locekle

Participation in organisations

Evacuate

–1917
Sanktpēterburga

Deported

14.06.1940
Tomskas apgabals