Marta Lange

3 bildes

15.02.1903 – 01.08.1985

Marta Lange (1903–1985) – tēlniece, Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbiniece. 1932. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, izstādēs piedalījusies no 1935. gada. Studiju nolūkos apmeklējusi Itāliju, Ēģipti, Grieķiju. Veidojusi kapu pieminekļus, dekoratīvas skulptūras, portretus, sīkplastiku. Pēdējos gadu desmitus strādājusi tikai portreta žanrā, sevišķi pievēršoties kultūras un sabiedrisko darbinieku portretēšanai.

Birth time/place

15.02.1903
Valmiera

Place/time of death

01.08.1985
Rīga

Quotes

"Tēlnieces vārds latviešu mākslā pazīstams jau piecus gadu desmitus. Kapu pieminekļi, dekoratīvā stājskulptūra, sīkplastika – tās ir jomas, kurās Marta Lange darbojusies jau 30. gados. Pēckara periodā viņa pievēršas figurālajai tēlniecībai, veido metus monumentāliem pieminekļiem, taču par viņas snieguma būtiskāko daļu kļūst portrets.
Tēlniecei piemīt monumentālistes "nervs" un vēriens, to jūt jau 40.–50. gadu mijas portretos, piemēram, Emīļa Melngaiļa versmaini temperamentīgajā, gandrīz vai dēmoniskajā bronzas krūšutēlā, kaut gan spēcīgās, enerģiskās plastikas raksturs te ir zināmā pretrunā ar formu sīko detalizāciju.
Izraudzīties modeļus, kuros spēcīga gara dominante ir noteicošā, attīrīt raksturīgo no mazāksvarīgā, apvienot un vispārināt formu, monumentalizēt to, veidojot tēlu trīs četras reizes lielāku par dabu – tāds ir Martas Langes portretistes aicinājums un ceļš, kurā viņa arī sastop savas lielākās veiksmes.
Tām pieder romantiskais, apskaidrotais, garīgi koncentrētais Auseklis (uzstādīts dzejnieka dzimtajā pusē). Emīls Dārziņš ar smalki ritmisko galveno masu izsvarojumu, ar vijīgo, plūstošo, pārejām bagāto siluetlīnijas tecējumu, kas atsedz komponista klusi atturīgo ārējo skaistumu un dziļo, vairāk sevi vērsto garīgumu. Ar šķietami vienkāršiem līdzekļiem – stabilu būvējumu, formu lakoniskumu, gludi slīpēto virsmu un aso šķautņu, kā arī galvas un pamatnes skaudri skopajiem pretmetiem – Kārļa Zāles granīta galvā Martai Langei izdodas atklāt personības spēku, gribas neatlaidību, šī cilvēka garīgā dižuma zemes sakņojumu."
Muižniece, Rūta. Četras ekspozīcijas. Dzimtenes Balss, Nr. 10, 10.03.1983.

Occupations

Education

Valmieras komercskola
Valmiera

1921
University of Latvia
Rīga
Uzsākusi filoloģijas studijas, taču slimības dēļ pārtraukusi.

1923–1932
The Art Academy of Latvia
Gogoļa iela 3, Rīga
Studējusi Tēlniecības meistardarbnīcā pie K. Rončevska.

Participation in organisations

Buried

1985
Rīgas Otrie Meža kapi