Marta Jagare

4 bildes

22.01.1896 – 09.11.1945

Cand.oec.

Birth time/place

22.01.1896
Viļķenes pagasts

Place/time of death

09.11.1945
Rīga

Personal information

1925. gada 14. novembrī laulības ar Jāni Jagaru, inženieris (tobrīd būvvaldes vadītājs). Dēls Jānis un meita Rūta.

Professional activity

Nolemts
atstaht pee uniwerşitateS tautsaimneezibas katedra
şagatawoteeS sinatnifkai darbibai Martu Dehken.

Apvienoto progresīvo Studentu bloka kandidatu saraksts Nr. 3.1922.11.25 Studentu Domas
Kārlis dab.-rnat. fak. 28. Dēken, Marta, tauts. un tiesīb. fak.

Quotes

Marta Jagare, dzimusi Dēķena (1894–
1945), Pirmā pasaules kara laikā, 1917. gadā, vēlējās studēt RPI, kas bija
evakuēts uz Maskavu, taču viņa kara apastākļos nevarēja izbraukt no
Rīgas uz Krieviju.

Marta Jagars-Dēķens — Zemgalijas filistre. Sieviete ar gaumi un izkoptu takta sajūtu, kas ir retums pie sociāldēmokratu dāmām. Mīl ģimenes mieru.

Affinities

Alma Dēķena - Relative
Anna Grēviņa - Sister
Emīlija Dēķena - Mother
Kārlis Dēķens - Father
Laima Kalniņa - Relative
Valdis Grēviņš - Brother-in-law

Occupations

Name at birth

Dēķena

Education

–1915
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Aleksandra Čaka iela 30, Rīga
Ar zelta medaļu.

1919–1925
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte

Participation in organisations