Marija Lamstere-Saliņa

2 bildes

25.07.1887 – 28.05.1931

Marija Lamstere-Saliņa (1887–1931) – ārste, sabiedriskā darbiniece. Strādājusi kā iekšķīgo un sieviešu slimību ārste, iemantojot plašu praksi un pacientu cieņu. Bez atlīdzības darbojusies arī Latvju sieviešu nacionālās līgas veselības kopšanas punktā.

Birth time/place

25.07.1887
Nikšas

Place/time of death

28.05.1931
Bruņinieku iela 5, Rīga
Izdarījusi pašnāvību, pārdozējot morfiju. Mirusi Rīgas 1. slimnīcā.

Personal information

Dzimusi kā zemtura meita daudzbērnu ģimenē.

1919. gadā salaulājusies ar agronomu, Kārļa Ulmaņa līdzgaitnieku un padomdevēju Kārli Saliņu (1893–1963). 1921. gada 17. jūlijā pārim dzimis dēls Kārlis Reinis, kurš bijis viens no K. Ulmaņa pieciem krustdēliem.

Professional activity

Medicīnu sākusi apgūt Tērbatas medicīnas kursos, taču gadu pēc studiju uzsākšanas pārgājusi uz Pēterpils sieviešu medicīnas institūtu, kur tolaik bijuši augstvērtīgāki mācībspēki. Laikā, kad institūtā palikuši vien pāris valsts eksāmeni, miris M. Lamsteres-Saliņas tēvs, tāpēc viņa devusies uz mājām, lai pēc pāris nedēļām atgrieztos un nokārtotu atlikušos eksāmenus. Plānus mainījis karš, kas tobrīd norisējis Vidzemē un kurā bijusi nepieciešamība pēc ārsta palīdzības. Marija palikusi dzimtenē un darbojusies bēgļu un Sarkanā krusta lazaretēs pie tīfa, kā arī dizentērijas slimniekiem. Līdz ar kara beigām M. Lamstere-Saliņa sākusi darboties Latvijas Universitātēs Medicīnas fakultātes klīnikās un 1921. gadā ieguvusi ārsta diplomu. Turpmākos desmit gadus strādājusi kā iekšķīgo un sieviešu slimību ārste, kā arī bijusi Latvju sieviešu nacionālās līgas veselības kopšanas sekcijas biedre.

Quotes

"Dr. Marija Lamstere ir pienākuma un darba cilvēks, viņas durvis slimajiem atvērtas katrā laikā, nevienas trepes un mājas nav par tālām, lai atrastu slimos, kam grūtajā slimības brīdī nepieciešams viņas padoms un palīdzība."
Dr. M. Kr. Dr. Marija Lamstere-Saliņa. Latvijas Akadēmiski Izglītoto Sieviešu Apvienības Ziņojumi, Nr. 9, 15.01.1932.

"Dr. Marija L.-S. pieņēmusi daudzus slimniekus, vairākus apmeklējusi mājās, jo viņai bijis ļoti daudz pacientu. Viņa Rīgā uzskatīta par vienu no iecienītākajām sieviešu slimību, galvenā kārtā dzemdēšanas palīdzības jautājumu ārstiem. Nelaiķes dzīvoklī, Brīvības ielā 144, iekārtoti vairāki speciāli aparāti sieviešu slimību ārstēšanai, arī kalnu saules kabinets."
Dr. Marijas Lamster-Saliņas traģēdija. Jaunākās Ziņas, Nr. 116, 29.05.1932.

Occupations

Residence

Brīvības iela 144, Rīga

Participation in organisations

Education

1903–1907
Valmieras meiteņu skola
Valmiera
Pēc skolas beigšanas dodas uz Pēterpili pie brāļa Jāņa Lamstera, kurš tur jau studē inženierzinības un palīdz māsai sagatavoties abitūrijām.

1909–1910
Tērbatas medicīnas kursi
Tartu

1910–1917
Pēterpils sieviešu medicīnas institūts
Sanktpēterburga

1921
University of Latvia
Rīga
Ārsta diploms Medicīnas fakultātē.

Working place

1917–1919
Latvijas Sarkanais krusts
Valmiera
Darbs lazaretē pie tīfa un dizentērijas slimniekiem.

1921–1931
Brīvības iela 144, Rīga
Darbojas privātpraksē kā daudzu slimo kasu un Valsts darbinieku rajona ārste

1921–1922
Valmieras pilsētas slimnīca
Valmiera
Praktizējusies pie ķirurga A. Ziediņa.

Buried

28.05.1931
Alojas kapi