Marija Julianna Tīlmane

17.01.1889 – nav zināms

Marija Julianna Tīlmane (Thielmane) dzimusi 17. I. 1889. g. Jelgavas apriņķa Šķibes pag. Jēģeros. Skolas izglītību baudījusi Rīgā un vēlāk Jelgavā, kur 1907. g. pabeigusi Jelgavas meiteņu ģimnāziju ar zelta medali. 1908. g. iestājusies Pēterburgas Augstāko sieviešu (Bestuževa) kursu vēstures fakultātē, bet 1909. g. pārgājusi uz fizikas-matēmatikas fakultāti, kur beigusi bioloģijas nodaļu 1913. g. 1914. g. nolikusi valsts eksāmenus pie Pēterburgas universitātes, iegūdama I. šķiras diplomu. Atstāta pie Bestuževa kursiem gatavoties zinātniskai kar jerai papriekš bez, vēlāk ar stipendiju, še strādājusi prof. Kostičeva vadībā līdz 1916. g. februārim, kad iestājusies Lauksaimniecības departamenta lietišķās botānikas biroja pļavkopības nodaļā par vecāko preparātoru, bet jau tā paša gada rudenī aicināta uz Pēterburgas Mežkopības institūtu par asistenti pie botānikas katedras, kur nodarbojusies līdz 1920. g. rudenim. 1918. un 1819. g. vasarās strādājusi Vologdas Piensaimniecības institūtā kā P. šeņņikova sarīkoto ģeobotanisko ekspedīciju dalībniece. 1920. g. vasarā nolasījusi augu anatomijas un fizioloģijas kursu dārzkopības kursos. Tā paša gada rudenī atgriezusies Latvijā un saistīta pie Universitātes par asistenti Matēmatikas un dabaszinātņu fakultātē pie augu anatomijas un fizioloģijas katedras. 1923. g. vasarā strādājusi Berlīnas universitātē pie prof. Habeiianda, bet 1930. g. — Vīnes un Insbrukas ķīmijas institūtos, abos gadījumos ar Kultūras Fonda pabalstu. 1924. g. habilitējusies ar darbu Kulturversuche mit Spaltoffnungszellem. No 1925. gada fakultātes uzdevumā lasa augu fizioloģiju Lauksaimniecības fakultātes studentiem, bet sākot ar 1928. g. vada semināru augu fizioloģijā Matēmatikas un dabaszinātņu fakultātē. 1928. g. atsakās no asistentūras, paliekot par privātdocenti, 1930. g. ievēlēta par ārštata docenti un 1934. g. par štata docenti augu fizioloģijā.

Birth time/place

17.01.1889
Šķibe
"Jēgeros"

Occupations

Additional names

Thielmane

Residence

1920
Skārņu iela, Rīga
Skārņu iela 11, dz. 3.

1925
Ģertrūdes iela 3, Rīga
dzīvoklis 8