Lūcija Cauka

2 bildes

04.03.1904 – 29.08.1996

Lūcija Cauka (1904–1996) – skolotāja, literāte, sabiedriskā darbiniece. Pēc Rīgas Skolotāju institūta absolvēšanas strādājusi par skolotāju Kalncempju pagastskolā, kā arī bijusi gaidu vadītāja Gulbenē. Bēgļu gaitās Vācijā un Kanādā turpinājusi skolotājas darbu, kā arī beigusi LELBA teoloģijas kursus un darbojusies Londonas draudzē. Sarakstījusi vairākas skatu lugas un uzvedumus skolu jaunatnei, izdevusi dzejoļu krājumu "Meklējot balto ceļu" (1979). Dzeja galvenokārt publicēta mēnešrakstā "Treji Vārti".

Birth time/place

04.03.1904
Vecgulbenes pagasts
Dzimusi Madonas apriņķa Vecgulbenes pagasta Miļos.

Place/time of death

29.08.1996
Ontario
Kremēti, pelnu urna apglabāta Latvijā.

Personal information

1925. gada 12. jūlijā salaulājusies ar Aleksandru Cauku. Ģimenē dzimušas trīs meitas – Erita, Elga, Evija.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA1968: 21. decembrī laikrakstā "Latvija Amerikā" publicēts dzejolis "Ziemassvētku laiks", iespējams, ir pirmā dzeja publikācija.Sarakstījusi vairākas ludziņas bērniem, tās iestudētas latviešu trimdas skolās un veidojusi uzdevumus skolām: "Es gribu būt kapteinis" (1959), "Pavasaris dzimtenes mežā" (1965), "Pie ratiņa" (1967), "Sniega pārsliņa" (1967), "Īstā zvaigzne" (1981).Sagatavojusi un lasījusi referātus par Jāni Širmani, Aspaziju, Leonīdu Breikšu, Frici Bārdu, Edvartu Virzu, Ilzi Kalnāri, Tirzmalieti.
LITERĀRIE DARBI1979: Meklējot balto ceļu: dzejas krājums (autorizdevums).

Name at birth

Garā

Education

–1922
Rīga City 4th Secondary School
Rīga

Kanāda
Beigusi LELBA teoloģijas kursus, pēc tam rīkojusi un vadījusi Ticības celsmes stundas, ģimenes dienas un Ziemassvētku svētbrīžus Londonas draudzē, Kanādā. 

1922–1923
Riga Teachers Institute
Rīga
Mācības pedagoģiskajā klasē.

Working place

Hamiltona
Skolotāja latviešu sestdienas skolā.

1923
Kalncempju pagastskola
Kalncempji

1944–1950
Vācija
Skolotāja Altgarges, Bokhornas un Emdenes nometņu latviešu pamatskolās.

1950
Londona
Vadījusi latviešu skolu un latviešu kopas bibliotēku.

Emigrated

1944–1950
Vācija

1950
Kanāda
Apmetusies Londonā.

Residence

1950
Londona