Liesma

06.10.1885 – 10.01.1985

Liesma (īstajā vārdā Otilija Baštika) (1885–1985), rakstniece. Publicējusi reliģiskus dzejoļus, stāstus, tulkojumus galvenokārt reliģiska satura žurnālos: "Jaunības Draugs", "Svētdienas Skola", "Saucēja Balss", "Kristīga Balss" u.c. Grāmatu bērniem "Bērnības tekas" (1926), "Mazie saulstari" (1927), "Bērna draugi sētā un laukā" (1936), "Pie eglītes" (1937) autore. 2. pasaules kara laikā izceļojusi uz Vāciju, vēlāk pārcēlusies uz ASV, darbojusies Filadelfijas baptistu draudzē, publicējusi dzeju un tēlojumus "Brazīlijas latviešu kalendārā", laikrakstos "Kristīgā Balss", "Kristīgs Draugs". Tulkojusi garīgu dziesmu tekstus, izdevusi garīgu dzejoļu krājumus "Dieva dārzi" (1958) un "Mūžības krasts" (1972).

Birth time/place

06.10.1885
Ezere
Dzimusi Ezeres pagastā.

Place/time of death

10.01.1985
Filadelfija

Personal information

Dzimusi Ezeras pagastā kordiriģenta un mācītāja Matīsa Fītiņa ģimenē.
Mācījusies Grobiņas vācu meiteņu skolā.
Precējusies ar Skatres draudzes kora diriģentu Jāni Baštiku. Ģimenē trīs dēli – Eduards, Voldemārs un Viktors.
1913: gimene pārcēlusies uz Liepāju, kur Jānis Baštiks uzsācis veikalu, tirgodamies ar pārtiku un sīkprecēm. Laulība tiek šķirta un pēc šķiršanās Otīlija Baštika dēlus audzinājusi viena.
Strādājusi Liepājas pilsētas valdē, pasta un telegrāfa departamentā.
Bijusi Liepājas baptistu Pāvila draudzes palīgorganizāciju darbiniece un Māsu apvienības priekšniece, piedalījusies kongresos ārzemēs – Anglijā, ASV un Ungārijā.
1927–28: bijusi laifu brigādes mēnešraksta "Dzirkstelīte" vadītāja un redaktore. Liepājas baptistu Pāvila draudzes palīgorganizāciju darbiniece.
1935: bijusi bērnu patversmes "Saulstari" iniciatore un vadītāja.
2. pasaules kara laikā: izceļojusi uz Vāciju.
1949: pārcēlusies uz ASV, darbojusies Filadelfijas baptistu draudzē.

Professional activity

1903: pirmā publikācija – dzejolis "Sapnis nomodā" laikrakstā "Baltijas Vēstneša pielikums", Nr. 131.
Publicējusies galvenokārt reliģiska satura žurnālos: "Jaunības Draugs", "Svētdienas Skola", "Saucēja Balss", "Kristīga Balss" u.c. Pēc pārcelšanās uz ASV publicējusi dzeju un tēlojumus reliģiskos izdevumos: "Brazīlijas latviešu kalendārs", "Kristīgā Balss", "Kristīgs Draugs".

Grāmatas bērniem1926: "Bērnības tekas"
1927: "Mazie saulstari"
1936: "Bērna draugi sētā un laukā"
1937: "Pie eglītes"

Dzeja1958: "Dieva dārzi"
1972: "Mūžības krasts"

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Dieva dārzi" (Amerikas latviešu baptistu apvienība, 1958)
"Kaut arī šī ir viņas pirmā dzejoļu grāmata, "Dieva dārzu" lappusēs iepazīstam dzejnieci ar izteikti reliģisku personību. Grāmatā viņa rūpīgā sakārtojumā ievietojusi savus labākos darbus, visa mūža nopietnāko sniegumu. Autores pasvešums izskaidrojams ar to, ka viņas līdz šim publicētie darbi izkaisīti vai vienīgi latviešu baptistu draudžu izdevumos un periodikā. Dzejoļu krājums, kā jau to pa daļai izsaka pats nosaukums, pārsvarā sniedz reliģiska satura dzeju, tāpēc šai grāmatā veldzes un stiprinājuma vārdus atradīs ikviens, kuram tuvas svēto rakstu patiesības, Kristus principi, Dieva meklēšanas un pilnvērtīgas dzīves problēmas. Grāmata mazāk spēs valdzināt tos, kas mūsu dzejnieku darbos meklē izsmalcinātu formu, oriģinālus epitetus un jaunas idejas."
J. Arājs. Vai jauna dzejniece? Latvija Amerikā, Nr.20 (11.03.1959)

Affinities

Occupations

Name at birth

Otīlija Fītiņa

Pseudonym

Ēna, Lija, Otilija

Additional names

Otilija Baštika

Residence

Skatre

Education

Grobiņa
Mācījusies Grobiņas vācu meiteņu skolā.

Working place

Liepāja
Strādājusi Liepājas pilsētas valdē, pasta un telegrāfa departamentā.

1927–1928
Laifu brigādes mēnešraksta "Dzirkstelīte" vadītāja un redaktore.

Emigrated

1944
Ingolštate

1949
Filadelfija