Lauma Reinholde

6 bildes

09.09.1906 – 09.08.1986

Lauma Reinholde (1906–1986) – komponiste, pianiste. 1926. gadā beigusi Latvijas Konservatoriju. Sniegusi klavierkoncertus Latvijā, Polijā, Somijā un Zviedrijā. Paralēli koncertdarbībai viņa radījusi ap 300 solo dziesmas, bērnu dziesmas, tautas dziesmu apdares, duetus un tercetus, kantātes, kā arī simfonisko mūziku un instrumentālo kamermūziku. Savos darbos meklējusi jaunus izteiksmes līdzekļus: izteiktu melodiku un spilgti emocionālu improvizatorisku raksturu kompozīciju veidojumā, kas sevišķi izpaužas viņas solo dziesmu klavierpavadījumos.

Birth time/place

09.09.1906
Rīga

Place/time of death

09.08.1986
Rīga

Personal information

1936. gada 30. marts: Rīgā salaulāta ar Elmāru Verneri Vikmani. 

Quotes

"Lai gan vēlējos tūlīt pēc konservatorijas beigšanas braukt uz ārzemēm papildināties, tomēr tas izdevās tikai pēc 2 gadiem, jo ātrāk nevarēju sadabūt līdzekļus. Ar kultūras fonda pabalstu un daļiņu pašas iekrātās naudas devos pasaulē. Daudzas neaprakstāmi grūtas dienas nācās pārciest šajos ārzemju studiju laikos (Vācijā un Polijā). Bieži aptrūka līdzekļi, un pavadīt dienas četras no vietas bez maizes kumosa, man nebija retums. Viss jaunais, vēl neredzētais un nedzirdētais prasīja vienmēr tikai naudu un naudu... Nevarēdama nociesties nedzirdējusi kādu ievērojamu koncertu vai operas izrādi, es ziedoju atkal kādas pusdienas. Bet beidzot šie nenormālie dzīves apstākļi trokšņainā atmosfairā, pastiprināti no intensīvā darba, manus satrauktos nervus noveda tiktāl, ka ik pēc pusstundas klavierspēles man bija jāatguļas nespēka dēļ. Mocīja halūcinācijas. Savu iepriekš sastādīto programmu gan izņēmu, bet Rīgā ierados slima. Nervu saspīlētība man labu laiku laupīja iespēju klausīties mūziku. Lai gan drīz pēc šiem grūtajiem braucieniem, tikko atspirgusi, devos atkal ārzemju studijās, taču grūto dienu sekas jutu vēl vairākus gadus pēc tam. Bet nenožēloju – iemantotās atziņas to atsver." Lauma Reinholde. Pa manas dzīves taku. Zeltene, Nr. 3, 01.02.1934.
"Latvijas mūzikas dzīvē Laumai Reinholdei pieder redzama vieta, kuru viņa dalīja ar vēl divām ievērojamām komponistēm sievietēm: Lūciju Garūtu un Paulu Līcīti. Jāpiezīmē, ka pasaules komponistu saimē sieviešu kārtas skaņražu, salīdzinājumā ar vīriešiem, ir pavisam maz, un tādēļ varam būt lepni uz šo ievērojamo latviešu skaņražu – sieviešu trijotni. Visas minētās skaņrades. Jāzepa Vītola skolnieces, pretēji vairākiem J. Vītola skolotājiem vīriešiem – komponistiem, savos darbos meklējušas jaunus izteiksmes līdzekļus, kas viņām ļāva nedaudz novirzīties – katrai savā veidā – no Vītola diezgan konservatīvās skolas: Paula Līcīte nosliecēs uz modalitāti un impresionismu, Lūcija Garūta uz savdabību, Lauma Reinholde uz izteiktu melodiku un spilgti emocionālu improvizātorisku raksturu kompoziciju veidojumā, kas it sevišķi izpaužas viņas solo dziesmu klavierpavadījumos." Arnolds Štrums. Komponiste Lauma Reinholde mūžībā. Laiks, Nr. 64, 09.08.1986.

Affinities

Occupations

Additional names

Laura Vikmane

Education

Rīgas Ķeizariskā mūzikas skola
Rīga
Klavierklase.

1915–1921
Pēterburgas konservatorija
Sanktpēterburga

1921–1926
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Beigusi prof. Jāzepa Vītola kompozīcijas teorijas klasi un prof. Arvīda Dauguļa klavieru klasi.

Travelled

Berlīne
Papildinājusies klavierspēlē pie prof. Leonīda Kreicera.

Zakopane
Papildinājusies klavierspēlē pie Egona Petri.

Working place

1951–1965
Latvian Conservatoire
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Koncertmeistare un obligātās klavierspēles pasniedzēja.