Lauma Juliana Sloka

09.12.1891 – 26.06.1960

Lauma Juliana Sloka (1891–1960) – mākslas vēsturniece, vēsturniece, arhīvu darbiniece. Studējusi mākslas vēsturi Maskavas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (līdz 1916). Strādājusi par arhivāri Valsts arhīvā (1920–1944). Kara laikā emigrējusi uz Vāciju, kur piedalījusies Latviešu centrālās komitejas bēgļu dzīves arhīva veidošanā, vēlāk izceļojusi uz ASV. Uzrakstījusi divas senākajam posmam veltītas mākslas vēstures grāmatas (1922, 1934), sakārtojusi un izdevusi "Vidzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1925–1927) un "Kurzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1928–1934), presē publicējusi rakstus par mākslas vēsturi. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni (1936).

Birth time/place

09.12.1891
Līksnas pagasts

Place/time of death

26.06.1960
Santa Barbara

Professional activity

Grāmatas1922: Mākslas vēsture I: Senā māksla. Rīga: A. Gulbja apgādībā
1925–1927: Vidzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1928–1934: Kurzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1934: Mākslas vēsture II: No senkristīgās līdz baroka mākslai. Rīga: A. Gulbja apgādībā

Raksti par mākslu1920: Rafaels Sancio (1483–1520). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 12, 554.–562. lpp.
1923: Islama māksla. Arābi. Latvijas Vēstnesis, Nr. 182, 20. aug., 335.–336. lpp.; Nr. 187, 25. aug., 344. lpp.
1924: Gotika (XIII – XV g.s.). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 7, 38.–45. lpp.

Quotes

"Latvijā viņa ar tādu pašu enerģiju ķērās pie darba Valsts archīvā, kur viņai bij uzticēta svarīgākā daļa, senraksti pergamentos, pa lielai daļai no Bruņniecības archīva. Ģenealoģiskiem pētījumiem un latviešu dzīves studijām neatsveramas bija vecākās draudžu grāmatas. Lauma Sloka publicēja Latvijas Valsts archīva rakstos 1925.—1934. g. sešos sējumos Vidzemes un Kurzemes draudžu chronikas, kā arī rakstu virkni periodikā."
Straubergs, Kārlis. Mirusi vēsturniece Lauma Sloka. Latvju Vārds, Nr. 19 (28.07.1960)

Education

–1916
Maskava
Studē Maskavas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē

Residence

1920–1944
Rīga

1952–1960
Santa Barbara

Working place

1920–1944
Rīga
Strādā par arhivāri Valsts arhīvā

Emigrated

1944–1945
Čehoslovākija
Dodas līdzi no Rīgas evakuētajiem Valsts arhīva dokumentiem

1945–1950
Bavārija
Uzturas latviešu bēgļu nometnē

1950–1952
Pensilvānija
Pārceļas uz ASV